Zadlabávací zámok K102 V 80/90/50 U ZN, HOBES

Kategórie:

Popis

• dvojzápadový
• s prevodom
• otvory pre delené štíty
• s poistkou (pri vylomení vložky zapadne stavítko závory)
• bezpečnostná trieda 2 podľa ČSN P ENV 1627